Наші досягнення
Виграно чергову судову справу про зміну документів трансегндерною людиною

Виграно чергову судову справу про зміну документів трансегндерною людиною

Сьогодні адміністративний суд Києва виніс ще одне рішення на користь трансгендерної людини і підтвердив право грамадян_ок України на зміну запису у полі в документах, що засвідчують особу, без обов'язкового проходження небажаних хірургічних втручань.
 
Фабула - станом на момент звернення до Комісії позивачем була пройдена хірургічна корекція - орхіектомія і маммопластика. Також було отримано дозвіл на «зміну (корекцію) статевої належності» .. Також було отримано відмову у видачі медичного свідоцтва, яка була обгрунтована п. 2.1.2 Положення про Комісію з питань зміни (корекції) статевої належності та роз'ясненням ДУ «Інституту урології НАМН Україна », згідно з якими мінімальний обсяг хірургічного втручання для осіб чоловічої біологічної статі, що мають діагноз F.64.0 (транссексуалізм) - видалення статевих органів (яєчка, статевий член).
 
Дана відмова була оскаржена через Адміністративний окружний суд Києва.
10.07.2015 рішенням суду було задоволено позовні вимоги, - визнати протиправним та скасувати рішення про відмову у видачі медичного свідоцтва про зміну (корекції) статевої належності; зобов'язати видати медичне свідоцтво про зміну (корекції) статевої належності для подальшого внесення змін до актового запису про народження в зв'язку зі зміною статі.
 
Підстави для задоволення:
«... Відповідно до п.1.3, 2.1 Положення ... Комісія, грунтуючись на результатах обстежень ... вирішує питання про доцільність проведення коригувальних втручань для зміни (корекції) статевої належності та їх обсяг ...
 
Комісією за результатами поданих позивачем документів було надано висновок, що дозволяє змінити стать з чоловічої на жіночу.
Однак, будь-яке рішення про доцільність і обсяг коригувальних заходів по зміні (корекції) статевої належності щодо позивача Комісією прийнято не було ...
 
Обстеження позивача як особи, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, відбулося після проведення хірургічної корекції ... тобто, в обсязі, який був визначений позивачем як пацієнтом самостійно.
 
Суд зазначає, що вказані нормативно-правові акти не передбачають обов'язковість проходження пацієнтом рекомендацій за обсягом коригувальних заходів ... якщо вони надаються Комісією, а також не передбачають можливість відмови у видачі пацієнту медичного свідоцтва ... в разі, якщо пацієнт не слідує взагалі або не повністю слідує всім рекомендаціям ...
 
... Тобто, підставою для відмови в задоволенні заяви став виключно фаховий висновок, тоді як нормативно-правовими актами підстави для відмови у видачі медичного свідоцтва ... не визначені ...
 
... Оскільки наведені в оскаржуваному рішенні підстави для відмови в задоволенні заяви позивача визнані судом не відповідають вимогам законодавства, відповідач зобов'язаний заяву задовольнити і не користується правом дискреції при вирішенні зазначеного питання ...
 
... Окремо суд зазначає, що протиправна відмова в отриманні медичного свідоцтва ... призводить до суттєвого порушення прав і інтересів позивача, зокрема, можливості подальшого внесення змін до актового запису про народження і, відповідно, переоформлення документів, що засвідчують особу, відповідно до реального підлогою позивача ...
 
Судом було застосовано положення ст 3, 23, 32 Конституції України; ч.1 ст.8, ч.2 ст.8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод; ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і прийнята до уваги практика Європейського суду з прав людини (справа Christine Goodwin (7; I. с. Royaume-Uni, 57) (91; I. с. Royaume-Uni, 71) (93 ; I. с. Royaume-Uni, 73).

Читайте також