Глосарій

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Гендер

Сукупність соціально сконструйованих ознак, таких як ролі, гендерна експресія (самопрезентація), види діяльності, поведінкові моделі, які зазвичай асоціюються зі статтю (в гендерно-бінарній системі – чоловічою або жіночою).

Гендерквір

Збірний термін на позначення гендерних ідентичностей, експресій та інших проявів, які виходять за межі гендерно-бінарної системи; людина, що має таку ідентичність. Іноді використовується як синонім небінарності, проте гендерквір більшою мірою передбачає свідому систему переконань, яка відкидає гендерну бінарність як норму, причому незалежно від гендерної ідентичності самої людини, що дотримується  таких поглядів.

Гендерна дисфорія

Відчуття дистресу та дискомфорту, яким може супроводжуватися розбіжність між гендерною ідентичністю та статевими йі гендерними ознаками людини, а також пов’язаними з ними суспільними очікуваннями. Може бути чинником до здійснення трансгендерного переходу, однак, не є обов’язковою умовою для цього.

Гендерна експресія

Зовнішні та поведінкові прояви людини, які сприймаються та оцінюються відносно переважних суспільних уявлень про гендер. Вони можуть включати одяг, прикраси, стиль поведінки, розмови тощо.

Гендерна ідентичність

Внутрішнє глибинне відчуття приналежності людини до того чи іншого гендеру, який може збігатися (або ні) зі статтю, приписаною цій людині при народженні.

Гендерна невідповідність

Назва діагнозу в Міжнародній класифікації хвороб 11 перегляду (запропонованій для впровадження) в категорії станів, пов’язаних із сексуальним здоров’ям, який пропонується ставити трансгендерним людям, що потребують медичних втручань для здійснення трансгендерного переходу.

Гендерна неконформність

Наявність у людини проявів, які сприймаються як невідповідні переважним суспільним уявленням про гендер, до якого належить ця людина.

Гендерна роль

Сукупність соціальних практик (занять, стилів поведінки, способів взаємодії), яка зазвичай сприймається в суспільстві як притаманна певному гендеру (в гендерно-бінарній системі – чоловічому або жіночому).

Гендерний маркер

Позначення гендеру або статі людини в її документах посвідчення особи, таких як паспорт, свідоцтво про народження тощо.

Гендерно-бінарна система

Система суспільних уявлень та переконань, яка передбачає існування виключно двох статей: чоловічої та жіночої, з якими жорстко пов’язані відповідні гендери ( в т.ч. якою має бути жінка чи чоловік, та як себе поводити у суспільстві).