Термінологія трансгендерності: непатологізуючий небінарний підхід

Дізнайтеся про трансгендерні сім’ї в нашому дослідженні

Існуюча термінологія по трансгендерності містить у собі патологізуючий та бінарний дискурс. Активісткам та активістам, які стоять на позиціях депатологізації та руйнують гендерні бінарності, потрібна нова термінологія, позбавлена ​​додаткових значень, що суперечать ідеології, яку ми пропагуємо.

У статті пропонується термінологія, за допомогою якої можна обійти цю проблему. Нижче поняття «стать» розкладено на ряд компонентів, введено поняття «гендерно-статевий простір», побудоване на складових статі та гендеру, а трансгендерність розглядається як зміна координат у гендерно-статевому просторі. Окрім того, пояснюються причини небажаного використання ряду медичних термінів.

Компоненти статі та гендеру

Біологічна «стать»

Існує багато біологічних ознак, які називають «статевими». На якій підставі деякі риси називають «статевими» на відміну від усіх інших? Бінарний поділ на «статевий» vs. «не статеві» біологічні особливості можливий лише в бінарному дискурсі в контексті зачаття, запліднення, вагітності… Якщо ми сприймаємо світ таким, яким він є, позбувшись нав’язаної культурою бінарної призми, і визнаємо, що навіть на біологічному рівні існує більше різноманітності, ніж «біологічні жінки» і «біологічні чоловіки», а насправді у кожної людини своя біологічна стать, то саме поняття «стать» стане ілюзорним і втратить сенс.

Коли ви починаєте послідовно деконструювати ідеї, які більшість людей не ставлять під сумнів, існує небезпека залишитися без опори, на якій могли б базуватися подальші пояснення. Тому, хоча в системі, яку я пропагую, статі немає, щоб пов’язати її з існуючими поняттями, я змушена використовувати звичні терміни, і я буду продовжувати писати «стать», але варто пам’ятати, що це слово є лише тимчасовою опорою. Воно використовується для пояснення, що, фактично, ніякої статі, як і її компонентів, не існує.

Вирізняють різні складові статі. Вирізняють їх по-різному. Сам факт, що їх можна вирізнити по-різному, свідчить про спекуляцію цієї конструкції. На мій погляд, такий поділ є лише педагогічним маневром, потрібним для того, аби показати, що «стать» є немонолітною і небінарною конструкцією. Для цілей цієї статті я вважаю важливим виділити наступні «компоненти» «статі»:

  • Хромосомна «стать». У цьому випадку «стать» у людини означає набір хромосом X і Y. Крім добре відомих наборів XX і XY, у циснормативній термінології відомих як «жіночий» і «чоловічий», існує багато варіантів із поєднанням трьох, чотирьох і т.д. хромосом в одному наборі. Не маючи змоги віднести такі випадки до бінарної моделі жінка/чоловік, квірфобне суспільство називає їх синдромами та патологіями (Клайнфельтера.).
  • Генетична «стать». Вона визначається наявністю (у цьому випадку така «стать» називається «чоловічою») або відсутністю («жіночою») гена SRY. У більшості випадків ген SRY розташований на Y-хромосомі, але іноді й на X-хромосомі. Тобто є люди, організми яких суспільство визначає як «чоловічі», але вони мають XX хромосоми, і люди з «жіночими» організмами та XY хромосомами. У циснормативному мисленні ці стани ще називають синдромами — у першому випадку — де Ла Шапель, у другому — Свайра.
  • Гонадна «стать». Гонади — це залози, які виробляють «статеві» гормони — яєчники та яєчка. Під час внутрішньоутробного розвитку вони утворюються з «безстатевих» прогонад, які під дією фактору TDF (testis-determination factor) перетворюються на яєчка, а за його відсутності — в яєчники. Фактор TDF кодується геном SRY (див. генетична стать). На цьому рівні також є різні варіанти, включаючи наявність гонад різних типів, як окремих, так і об’єднаних в одну залозу.
  • Гормональна «стать». Після утворення гонади починають виробляти гормони, які в циснормативній термінології називають «жіночими» або «чоловічими». Тут можна не намагатися провести якусь чітку межу, оскільки кількість вироблених гормонів плавно змінюється в широкому діапазоні навіть в однієї людини в різні періоди життя.
  • Морфологічна «стать». Сюди відносяться різноманітні зовнішні особливості організму — будова статевих органів, розмір грудей, ріст волосся тощо. Кожну з цих ознак можна виділити в окрему складову «статі».

На кожному з перерахованих вище рівнів (крім генетичного), є більш як два варіанти, що підриває теорію бінарності та існування чіткого поділу на «жінок» і «чоловіків» на рівні біології. На підтвердження цієї теорії все, що в неї не вкладається, оголошується патологією.

Гендер

Поширене визначення гендеру фактично визначає гендерну роль, тобто — набір очікуваних від людини моделей поведінки. Однак таке вузьке визначення не підходить, коли ми починаємо говорити про трансгендерність. Гендер включає всі соціально детерміновані аспекти «статі», такі як паспортна стать або гендерне виховання. Також від соціальних факторів залежать стать/гендерне сприйняття і навіть морфологічна та гормональна стать (див. нижче). Спроба знайти вичерпне визначення гендеру призводить до розуміння того, що гендер не є компонентом статі, а є характеристикою ступеня соціального конструювання інших компонентів.

Гендерна ідентичність

Гендерна ідентичність — це відчуття приналежності до соціальної групи «жінок», «чоловіків» чи якоїсь іншої, ототожнення себе із цією групою. Гендерна ідентичність конструюється соціально стосовно прийнятої в суспільстві гендерної схеми, яка своєю чергою є соціально-конструйованою. У бінарній гендерній системі може бути чотири ідентичності: жіноча, чоловіча, бігендерна (жіноча і чоловіча почергово) і агендерна (ні жіноча, ні чоловіча). У гендерно-небінарному суспільстві може існувати більше гендерних ідентичностей. Люди, які заперечують гендерні бінарності, часто ідентифікують себе як гендер-квіри. Після руйнування гендеру гендерна ідентичність, теоретично, повинна зникнути, оскільки не буде гендерних груп, з якими можна себе ідентифікувати.

У тому ж значенні, що й гендерна ідентичність, іноді використовується термін «психічна стать» або «стать мозку». Ця термінологія підтримується сторонницями та сторонниками біологічних теорій трансгендерності, які стверджують, що відчуття себе «жінкою» чи «чоловіком» визначається під час внутрішньоутробного розвитку. Активістам, які виступають проти біологічних теорій, краще утриматися від цієї термінології та використовувати слова «гендерна ідентичність».

Стать vs. гендер, або біологія vs. соціальна конструкція

Для досягнення своїх політичних цілей фемінізм протиставить біологічну «стать» гендеру. Мета, в її примітивному розумінні, полягає в тому, щоб показати, що «біологічні жінки» можуть займати ту саму соціальну позицію (гендерну роль), що й «біологічні чоловіки».

Попри доцільність використання бінарності між статтю і гендером (фактично — гендерною роллю), у деяких контекстах шляхом виділення компонента статі можна усвідомити штучність такого поділу. Одним з яскравих прикладів є вирізнення статі/гендерного сприйняття. Це стать/гендер, які інші люди приписують нам на основі їхнього сприйняття (заданого культурою) того, як мають виглядати «жінки» та «чоловіки». Я на власному досвіді переконалася, що на те, як мене сприймають інші, впливають як біологічні фактори (рівень гормонів, волосся на обличчі), так і соціальні (одяг, поведінка). Таким чином, стать/гендерне сприйняття не можна однозначно віднести ні до біологічної статі, ні до гендеру.

Іншими прикладами поєднаної дії біологічного та соціального є гормональна та морфологічна стать. Зміну гормональної статі можна провести шляхом прийому гормональних препаратів, доступ до яких визначається соціальними факторами (отримання рецепта, вартість ліків). Те ж саме спостерігається і в разі морфологічної статі, яку можна змінити хірургічним шляхом. Можливість та/або необхідність проведення цих операцій визначається законодавством та наказами, наявністю кваліфікованих хірургів та фінансовою доступністю. У випадку інтерсексуальних дітей, операції над ними проводять через бінарні уявлення про те, якими мають бути «біологічні жінки» чи «біологічні чоловіки».

Аналогічно, акушерська «стать» (і «паспортна «стать, що випливає з нього) визначається не тільки біологічними ознаками дитини, але й тим, які з ознак медичний персонал вважає «жіночими», а які «чоловічими».

Де чітка межа між гендером і біологічною статтю? Де можливість протиставити біологію соціальній конструкції? Не всі компоненти статі/гендеру можна однозначно віднести до однієї з цих категорій. Правильно вважати, що на деякі компоненти більше впливають біологічні фактори, а на інші соціальні.

Гендерно-статевий простір

Визначення. Гендерно-статевий простір це N-мірний простір, побудований на компонентах статі/гендеру, де N — число компонентів.

Оскільки компоненти статі/гендеру можна вибирати по-різному, число N буде різним і залежатиме від цілей. Питання про взаємну залежність компонентів буде розглянуто в окремій статті.

Жінки та чоловіки

Після розкладання поняття «статі» на окремі компоненти стає зрозуміло, що немає єдиної ознаки, за якою людей можна класифікувати як «жінок» і «чоловіків». Таким чином, поняття «жінка» та «чоловік» деконструюються. Що ж лишається? Ці поняття залишаються лише як самоназви, чи гендерні ідентичності. Таким чином, жінкою слід називати людину, яка вважає себе жінкою, а чоловіком — людину, яка вважає себе чоловіком.

Тут необхідно згадати про «генетичних/біологічних жінок і чоловіків» (часто скорочуються до ГГ і ГМ — genetic girl і genetic male). Дивно, що «генетичними» називають себе ті, хто не робили аналіз ДНК. У випадку ж з «біологічними» людьми незрозуміло, про який саме компонент статі йдеться. Однак головна проблема цієї фрази полягає в її циснормативності, за якої люди з певними хромосомами й геніталіями будуть мати ідентичності жінки або чоловіка. Тому пропонується відмовитися від використання цієї термінології й говорити про «людей з XX-хромосомами» або «людей з вагіною» замість того, щоб говорити» біологічна жінка».

Трансгендерність

Визначення. Трансгендерні люди — це люди, які змінюють свої координати (здійснюють перехід) у гендерно-статевому просторі.

Варіант визначення зі словами «змінюють свої координати» є формальнішим, тоді як «перехід» є сленговим терміном. Слово «перехід» тут має більш широке значення, ніж те, яке йому часто приписують у самій транс*спільноті, маючи на увазі зміну гормональної та/або морфологічної статі. Слід пам’ятати, що деякі компоненти статі при сучасному розвитку медицини неможливо змінити (генетичний, хромосомний, гонадний). Людині, яка змінює свої координати в гендерно-статевому просторі, можна приписати вектор переходу, спрямований з точки гендерно-статевого простору до переходу в точку після переходу.

Це визначення дозволяє уникнути патологізуючих слів про «невідповідність» (біологічної статі та гендеру чи гендерної ідентичності), «неспівпадіння» та подібних, що зустрічаються в класичних визначеннях.

Нескінченно малий перехід, або ти теж трансгендер/ка

За якими координатами (компонентами статі/гендеру) повинен відбуватися перехід і якою довжиною має бути вектор переходу, щоб людина могла називатися трансгендерною?

На ці питання не можна однозначно відповісти. Навіть якщо людина здійснює малий перехід, вона вже може вважатися трансгендерною. Таким чином, трансгендерність та цисгендерність не є опозиційними взаємовиключними категоріями, але між ними існує плавний перехід.

Гендерквіри, агендери, гендерно-неконформні жінки та чоловіки теж потрапляють у категорію трансгендерності на тій підставі, що вони змінили свою гендерну ідентичність або гендер стосовно того, як їх виховували. Нарешті, цисгендери — це також трансгендери, тому що в процесі виховання набули гендерних ролей, відмінних від гендерно-нейтральних, які мали при народженні. Навіть якби вони нічого не змінювали, вони мали б нульовий вектор переходу, що робило б цисгендерність окремим випадком трансгендерності.

Транссексуальність vs трансгендерність

Термін «транссексуалізм» був введений М. Хіршфельдом в 1923 і популяризований Г. Бенджаміном, в книзі якого «Феномен транссексуальності» (1966) було проведено бінарний поділ на транссексуальних людей і трансвеститів через те, що перші потребували медичної допомоги. Таким чином, термін «транссексуальність» має медичне коріння. Нині МКБ-10 містить діагноз «транссексуалізм», який визначається як «бажання жити й сприйматися як представник протилежної статі», що додає цій термінології ще й гендерну бінарність — що не дивно, оскільки патологізація трансгендерності та гендерна бінарність випливають одна з одної та підтримують одна одну.

Термін «трансгендерність» використовується або як збірний, або як протилежність «транссексуальності». Вживання його в останньому сенсі створює медикалізуючу бінарність «трансгендерність vs транссексуальність», яка часто призводить до вибудовування ієрархії за ознакою, чи є людина «справжньою транссексуалкою» або лише трансгендером. Почасти ця бінарність пов’язана з бінарним поділом на біологічну стать і гендер, у зв’язку з чим люди, які хочуть змінити гендер або стать, називаються трансгендер(к)ами або транссексуал(к)ами. Як я й писала раніше, межі між біологічною статтю та гендером не існує, так само як не існує її й між трансгендерністю та транссексуальністю. Для відходу від цієї бінарності пропонується відмовитися від терміну «транссексуальність» та використовувати «трансгендерність» лише як збірний термін.

МтФ, ФтМ, «трансжінка» та інші некоректні терміни

Терміни МтФ і ФтМ у перекладі означають «з чоловіка в жінку» і «з жінки в чоловіка». Головна проблема полягає у їх вживанні в якості іменників. Називаючи когось «МтФ», мають на увазі, що ця людина є не жінкою, а чимось середнім, що переходить «з чоловіка в жінку». Правильно називати людей відповідно до їх гендерної ідентичності, тобто, якщо хтось вважає себе жінкою, її необхідно називати жінкою, а не чимось іншим. У випадках, коли необхідно пояснити, що людина здійснила трансгендерний перехід, до назви гендерної ідентичності можна додати слово «трансгендерний/а», або скорочено «транс*». Отже, слова «транссексуалка», «МтФ» рекомендується замінити словосполученням «транс*жінка»; аналогічно, слова «транссексуал» та «ФтМ» рекомендується замінити на «транс* чоловік». Прикметник «транс*» є у цих випадках доповнювальним визначенням до іменників «жінка» та «чоловік». Тому небажано злите написання «трансжінка», де мається на увазі, що людина не жінка, а «трансжінка», тобто є чимось відмінним від «жінки». Категорично неприпустиме використання окремого слова «транс*» як іменника.

Зміна чи корекція статі

Часто можна зустріти висловлювання про те, що трансгендерні/транссексуальні люди «потребують зміни/корекції статі». У цьому словосполученні кожне слово спірне. По-перше, незрозуміло, про яку «стать» чи її компоненті йдеться. Що ж до «зміни»/»корекції», то останній термін позиціонується як політкоректний, оскільки вважається, що він вказує на те, що бажання здійснити перехід для трансгендерних людей не є примхою, а незалежною від їхніх бажань необхідністю. Тим самим слово «корекція» підтримує циснормативний дискурс і патологізуючу модель, маючи на увазі, що трансгендерність є неправильним станом, який необхідно «відкоригувати», призвести до «правильного» стану (цисгендерності). З цієї причини активісткам та активістам, які виступають за депатологізацію гендерної варіативності та деконструкцію циснормативності, слід утримуватися від вживання цього слова. У цьому плані, слово «зміна» є найбільш підходящим, воно не містить додаткових сенсів.

Пре-, пост-, нон-

Тіла трансгендерних людей виступають як поле битви різних політичних поглядів, тому не дивно, що люди вважають само собою зрозумілою згадку про будову наших геніталій та надають собі право вимагати від нас пояснення, що ми зробили з ними. У неявному вигляді це відбилося на термінології, яка використовується для класифікації трансгендерних людей на тих, хто пройшли хірургічну операцію (пост-оп), не пройли (пре-оп) і не збирається проходити (нон-оп). Така класифікація також вказує на те, яку важливу роль суспільство приділяє геніталіям людей, особливо трансгендерних людей. Термінологія, заснована на класифікації геніталій, не повинна використовуватися.

Інші неприпустимі терміни

Неприпустимо називати трансгендерних людей інакше, ніж вони самі себе називають. Також неприпустимі терміни, що прийшли до нас з порноіндустрії: шимейл, тренні, ледібой та ін.

Неявна циснормативність

Нерідко можна зустріти фрази, авторки та автори яких намагаються підкреслити транс* інклюзивність, і для цього пишуть, наприклад, «захід для жінок і трансгендерних людей». В інших місцях, де вказується гендер, пропонується обирати з опцій «жінка», «чоловік» та «трансгендер», або «жінка» та «транс*жінка». Таким чином, виходить, що жінки/чоловіки не можуть бути трансгендер(к)ами, а трансгендер(к) — жінками/чоловіками. І трансгендерні люди змушені обирати між своєю ідентичністю як трансгендер/ок і як чоловіків/жінок. Гарним вирішенням проблеми є використання у таких ситуаціях прикметника «цисгендерні» для тих жінок/чоловіків, які не є трансгендерними.

Яна Сітнікова

Джерело: Транс*Коаліція


Читайте “ТРАНСГЕНДЕРНОСТЬ ОТ МЖ ДО X


Читайте “Зачем быть небинарными?